MOW

Idź do spisu treści

Menu główne:

AKTUALNOŚCI
  •  W zakładce dokumenty  kontakt do Kancelarii Radcy Prawnego, która prowadziła naszą sprawę
  • W zakładce dokumenty jest aktualne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kontroli UKS. Przedstawiciele MEN na spotkaniu w dniu 27 stycznia podtrzymali przedstawione tam stanowiisko, które jest  dla nas pozytywne. Taka informacja jest wysyłana z MEN  do instytucji prowadzących kontrole i Ministerstwa Rozwoju i Finansów.   
  • Są   3  pozytywne wyroki sądów w sprawie kontroli UKS. 
  • Wyrok z WSA w Warszawie V SA/Wa 182/16  
  • Wyrok NSA w Warszawie -  II GSK 692/15  
  • Wyrok z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie V SA/Wa 332/16 - Jest to wygrana sprawa naszego  Powiatu Monieckiego  przeciwko Ministerstwu Rozwoju i Finansów z 15 mrca 2017.  Sądy zmieniają linię orzecznictwa i teraz nie powinno już być problemów z wygranymi sprawami.  
MATERIAŁY ZWIĄZANE Z KONTROLAMI
  • Na stronie w zakładce DOKUMENTY są materiały związane z prowadzonymi kontrolami UKS w sprawie "nienależnie wg UKS" pobranej subwencji na wychowanków skierowanych, ale niedoprowadoznych.  
  • Materiały wymagają logowania. LOGIN -mow, HASŁO -proszę o kontakt. 
     
Konferencja przedstawicieli samorządów i dyrektorów MOW 12.04.2016 z udziałem Pani Minister Anny Zalewskiej
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego